Archive for April, 2010

הצהרת תמיכה של תנועת “עתידנו” במאבק נגד הפרטת מרכזי המתדון והסובוטקס

Tuesday, April 20th, 2010

                                                                                               

 

הצהרת תמיכה במאבקם של עובדי המרכזים לטיפול בנפגעי סמים נגד הפרטת המרכזים

 

אנו , עובדות ועובדים סוציאליים, אשר חברות/ים בתנועת “עתידנו”- למען עתיד העבודה הסוציאלית בישראל, מביעות/ים בזאת את תמיכתנו, במאבקם הצודק, של עובדי ועובדות המרכזים לטיפול בנפגעי ונפגעות סמים.

 

תנועת “עתידנו” פועלת, בין היתר, למען איגודן/ם של עובדים ועובדות סוציאליות, ומתוך שאיפה לארגן את אוכלוסיית העובדות והעובדים למאבק פעיל על עתיד המקצוע ועל עתידה של מדינת הרווחה בישראל. כחלק מתפיסת עולמנו ופעילותנו אנו מתנגדות באופן פעיל להפרטת השירותים החברתיים, בייחוד כשמדובר על הפרטה שהיא למטרות רווח.

 

לצערנו, הפרטת מרכזי הטיפול בנפגעי ונפגעות סמים תהווה עוד נדבך בתהליך ארוך וגורף של הסרת אחריות המדינה מהדאגה לרווחת האזרחים. את המחיר על כך משלמים כל אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל. זאת משום שכאשר המדינה מתנערת מאחריותה לתושביה, הביטחון החברתי של כולנו נפגע.

 

עובדות ועובדים יקרים: מאבקכם- מאבקנו!

אנו מחזקות/ים את ידיכם/ן במאבקכם/ן הצודק, וקוראות לממשלת ישראל ולמשרד הבריאות להימנע מהוצאת המרכזים למכרז, ולהימנע מלפגוע בזכויותיהם  הבסיסיות של המטופלים והעובדים.

 

בברכה,

חברי וחברות תנועת “עתידנו”

למען עתיד העבודה הסוציאלית בישראל