Archive for October, 2010

ישיבת ועדת הכנסת למאבק בנגע הסמים בנוגע למכרז מרכזי המתדון

Thursday, October 14th, 2010

ביום שני השבוע (11/10/10), עם חזרת הכנסת למושב החורף, התקיימה ישיבת מעקב של ועדת הכנסת למאבק בנגע הסמים, בנוגע למכרז מרכזי המתדון והסובוטקס.

בישיבה השתתפו נציגי הועד דוד, מוניר ונעם, שי כהן מ”כוח לעובדים”, רמי מהאגודה לזכויות האזרח, נציגי משרד הבריאות ונציגי השלטון המקומי.

בישיבה שב והבהיר יו”ר הועדה ח”כ ברכה כי טוב היה לו משרד הבריאות היה חוזר בו מכוונתו לפרסום המכרז. משרד הבריאות הודיע כי המכרז עומד להתפרסם בקרוב, ואנו כנציגי הועד שבנו והבענו את דאגתנו מכך והבהרנו שנגיב למכרז לכשיתפרסם.

להודעה לעיתונות של הועדה לאחר הישיבה:

http://www.knesset.gov.il/spokesman/heb/Result.asp?HodID=8482

לכתבת וידאו באתר מעריב בעקבות הישיבה:

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/166/259.html?hp=1&cat=599

כאמור, נמשיך וניאבק במכרז לכשיתפרסם, בכל הדרכים העומדות לרשותנו.

בהצלחה לכולנו