השגנו צו ביניים נגד הפרטת מרכזי המתדון! עוד צעד קטן ומשמעותי בדרך ארוכה וחשובה

Thursday 9 כDec, 2010

בג”צ קיבל את בקשת  מטופלי המרכזים, יחד עם האגודה לזכויות האזרח, מרכז אדוה ורופאים לזכויות אדם- והוציא צו ביניים שמקפיא את כל הליכי המכרז עד לדיון בעתירה שהוגשה כנגד הפרטת מרכזי המתדון והסובוטקס:

http://elyon2.court.gov.il/files/10/470/084/B03/10084470.B03.htm

צעד חשוב, בתקווה שיביא פסיקה של בג”צ כנגד ההפרטה בעקבותיו.

אפשרות התגובות סגורה.