Archive for July, 2011

כנס עובדי מרכזי המתדון והסובוטקס ה-2

Tuesday, July 19th, 2011

כנס העובדים ה-2 התקיים בתאריך 28/03/2011, בבית הקיבוץ הארצי בתל אביב.

בכנס, שנערך ע”י הוועד,  בתמיכת ובסיוע הנהלת האגודה לבריאות הציבור, השתתפו עובדים מכל מרכזי המתדון והסובוטקס שמפעילה האגודה לבריאות הציבור.

 סדר היום של היום המיוחד הזה, שהופק בעזרה כלכלית של ההנהלה כחלק מההסכמות שלנו עמה, כלל הסבר מקיף על מצב המאבק נגד הפרטת המרכזים, עדכון על משא ומתן שהוועד מקיים עם ההנהלה לקראת הסכם קיבוצי, מעגלי שיחה מעורבים לשיתוף ותמיכה הדדית והצפת צרכים למשא והמתן, ברכות והרצאת אורח מצויינת (לני רביץ).

 בין הנושאים שעלו הייתה גם מעורבות הסניף במאבק העובדים הסוציאליים.בדברי הברכה שלו בחר מנכ”ל האגודה לבריאות הציבור, יהודה כהן, במשפט מצויין: “זה אמנם עולה לנו כסף ועוד יעלה לנו הרבה יותר, אבל אנחנו לומדים מהעבודה עם הועד וארגון העובדים ומרגישים שזה יחזק אותנו”.

בנוסף, נערכו בחירות להנהגת הסניף, הכוללת נציג ונציג מחליף מכל אחד מעשרת המרכזים ברחבי הארץ. כמו כן, נבחרו החובש והאגדה דוד אזולאי ממרכז הגפן בחיפה ועו”ס נועם כץ ממרכז אשדוד כנציגי הוועד לאסיפת הנציגים של כוח לעובדים!

 הועד יזם והוביל את היום בחן ובהצלחה רבה, והיה תענוג לראות את ההתגייסות והעשייה המשותפת. אל מול תקופה ארוכה וקשה של חוסר וודאות, היה ניתן לראות שבמרכזי הטיפול ארוך הטווח למכורים לסמים יש כוח לעובדים!

דיון בבג”ץ נקבע ל- 10/10/2011

Tuesday, July 19th, 2011

דיון בבג”ץ נקבע ליום 10/10/2011.

העתירה הוגשה ע”י האגודה לזכויות האזרח, בשמם, בשם מרכז “אדווה”, ובשם מספר מטופלים ממרכזי מתדון וסובוטקס שונים מרחבי הארץ.

העתירה מבקשת את תשובת משרד הבריאות ,מדוע המשיב לא יעביר את האחריות למתן השירות הניתן במרכזים לטיפול תרופתי ממושך בנפגעי סמים אופיאטיים (כלומר, מרכזי המתדון והסובוטקס) לידי קופות החולים, במסגרת רפורמת בריאות הנפש או בדרך אחרת.

עד להחלטת בג”ץ בעתירה, ממשיך צו הביניים להיות בתוקף, כלומר- המכרז שהוציא משרד הבריאות מוקפא.