עובדי המרכזים אישרו ברוב גורף את ההסכם הקיבוצי !

Wednesday 21 כSep, 2011

ביום שלישי 13/09/2011, נערך כנס של עובדי מרכזי המתדון והסובוטקס, בו נכחו רוב עובדי המרכזים בארץ.

מטרת הכנס היתה להציג בפני העובדים את ההסכם הקיבוצי אליו הגיע הוועד במו”מ עם הנהלת האגודה לבריאות הציבור.

בכנס הוצג ההסכם המוצע, נערך דיון בו נשאלו ע”י העובדים כל השאלות בנוגע להסכם.

לבסוף, התקיימה הצבעה- ובה אושר ההסכם ע”י העובדים ברוב עצום.

ההסכם כולל שיפור תנאי העבודה של עובדים שהתקבלו בשנים האחרונות והשוואתם לתנאים שהיו מקובלים בעבר במרכזים, מנגנון פיטורים משופר, מענק חד פעמי לכלל העובדים, וכן תוספת קבועה במשכורת לכלל העובדים.

כמו כן, בתחילת הכנס דיברה עו”ד משכית בנדל מהאגודה לזכויות האזרח, המובילה את העתירה בבג”ץ כנגד הפרטת המרכזים. עו”ד בנדל הסבירה את המצב הנוכחי והתרחישים האפשריים לקראת הדיון הקרוב בבג”ץ, ב- 10/10/2011.

כעת, לאחר השגת ההסכם הקיבוצי- פנינו שוב למאבק  בהפרטה- ולדיון המתקרב בבג”ץ.

 

שנה טובה!

אפשרות התגובות סגורה.